?>

ท่า Bicycles Elbow to Knee Crunches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ท้องข้าง (Obliques) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

bicycles-elbow-to-knee-crunches
ท่า Bicycles Elbow to Knee Crunches

วีดีโอสาธิตท่า Bicycles Elbow to Knee Crunches

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Bicycles Elbow to Knee Crunches และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Bicycles Elbow to Knee Crunches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ท้องข้าง (Obliques) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • ท้องข้าง (Obliques)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)