?>

ท่า Seated Punches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ท้องข้าง (Obliques)
ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หัวไหล่ (Shoulder)

seated-punches
ท่า Seated Punches

วีดีโอสาธิตท่า Seated Punches

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Seated Punches และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Seated Punches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ท้องข้าง (Obliques)
ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • ท้องข้าง (Obliques)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หัวไหล่ (Shoulder)