?>

ท่า Decline Lying Tricep Extension Decline Skull Crushers

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หัวไหล่ (Shoulder)

decline-lying-tricep-extension-decline-skull-crushers
ท่า Decline Lying Tricep Extension Decline Skull Crushers

วีดีโอสาธิตท่า Decline Lying Tricep Extension Decline Skull Crushers

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Decline Lying Tricep Extension Decline Skull Crushers และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Decline Lying Tricep Extension Decline Skull Crushers

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)