?>

ท่า Seated Barbell Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังส่วนบน (Upper Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หลังแขน (Triceps)

seated-barbell-press
ท่า Seated Barbell Press

วีดีโอสาธิตท่า Seated Barbell Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Seated Barbell Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Seated Barbell Press

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) และ หลังส่วนบน (Upper Back) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หลังแขน (Triceps)