?>

ท่า Double Crunches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) เป็นหลัก

double-crunches
ท่า Double Crunches

วีดีโอสาธิตท่า Double Crunches

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Double Crunches และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Double Crunches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) เป็นหลัก

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)