?>

ท่า Hip Raises

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

hip-raises
ท่า Hip Raises

วีดีโอสาธิตท่า Hip Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Hip Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Hip Raises

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) และ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ท้อง (Abs) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)