?>

ท่า Dumbbell Bicep Reverse Curls

ในส่วนของท่านี้ มัดกล้ามเนื้อที่ใช้ ก็จะเป็น Biceps ก็คือ ต้นแขนด้านหน้า และ Forearms ท่อนแขน

dumbbell-bicep-reverse-curls
ท่า Dumbbell Bicep Reverse Curls

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Bicep Reverse Curls

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Bicep Reverse Curls และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Bicep Reverse Curls

ในส่วนของท่านี้ มัดกล้ามเนื้อที่ใช้ ก็จะเป็น Biceps ก็คือ ต้นแขนด้านหน้า และ Forearms ท่อนแขน

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • แขนส่วนปลาย (Forearms)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าแขน (Biceps)