?>

ท่า Two Arm Dumbbell Front Shoulder Raises

Two Arm Dumbbell Front Shoulder Raises ท่านี้ก็จะเป็น การใช้ ดัมเบล เหมือนเดิม กล้ามเนื้อที่จะใช้ จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ หัวไหล่ ด้านหน้า

two-arm-dumbbell-front-shoulder-raises
ท่า Two Arm Dumbbell Front Shoulder Raises

วีดีโอสาธิตท่า Two Arm Dumbbell Front Shoulder Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Two Arm Dumbbell Front Shoulder Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Two Arm Dumbbell Front Shoulder Raises

Two Arm Dumbbell Front Shoulder Raises ท่านี้ก็จะเป็น การใช้ ดัมเบล เหมือนเดิม กล้ามเนื้อที่จะใช้ จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ หัวไหล่ ด้านหน้า

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)
  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)