?>

ท่า Dumbbell Deadlift

กล้ามเนื้อของท่า Deadlift’s ที่เราจะเล่น กล้ามเนื้อมัดหลัก จะเป็นในส่วนของ ต้นขา ด้านหน้า มัดรองต่อไปจะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Hamstrings และก็ สะโพก กล้ามเนื้อมัดที่ Support เป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ในการออกแรง

dumbbell-deadlift
ท่า Dumbbell Deadlift

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Deadlift

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Deadlift และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Deadlift

กล้ามเนื้อของท่า Deadlift’s ที่เราจะเล่น กล้ามเนื้อมัดหลัก จะเป็นในส่วนของ ต้นขา ด้านหน้า มัดรองต่อไปจะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Hamstrings และก็ สะโพก กล้ามเนื้อมัดที่ Support เป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ในการออกแรง

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)