?>

ท่า Dumbbell Flat Bench Press

กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของท่านี้ จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ Abs (ท้อง) , Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

dumbbell-flat-bench-press
ท่า Dumbbell Flat Bench Press

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Flat Bench Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Flat Bench Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Flat Bench Press

กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของท่านี้ จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ Abs (ท้อง) , Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)