?>

ท่า Dumbbell Floor Chest Press

ท่านี้เป็นการออกกำลังกาย ในช่วงของ กล้ามเนื้อหน้าอก กล้ามเนื้อมัดรอง หรือกล้ามเนื้อ ซัพพอร์ต มีกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง หัวไหล่ ท่านี้เป็นท่าพื้นฐาน ที่ทุกคนสามารถเล่นได้ แต่ก็มีข้อเสีย สำหรับ บุคคลที่เล่นแล้ว ไม่โฟกัสหน้าอก 

dumbbell-floor-chest-press
ท่า Dumbbell Floor Chest Press

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Floor Chest Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Floor Chest Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Floor Chest Press

ท่านี้เป็นการออกกำลังกาย ในช่วงของ กล้ามเนื้อหน้าอก กล้ามเนื้อมัดรอง หรือกล้ามเนื้อ ซัพพอร์ต มีกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง หัวไหล่ ท่านี้เป็นท่าพื้นฐาน ที่ทุกคนสามารถเล่นได้ แต่ก็มีข้อเสีย สำหรับ บุคคลที่เล่นแล้ว ไม่โฟกัสหน้าอก 

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)