?>

ท่า Shoulder Cuban Rotation

ท่านี้คือการออกกำลังกาย ที่เพิ่มมิติหัวไหล่ ให้มีมิติมากยิ่งขึ้น เป็นท่าที่ไม่ใช้น้ำหนัก มากจนเกินไป ท่านี้ จะเป็นท่าที่ทำให้เรามีกล้ามเนื้อ ช่วงหัวไหล่ ที่สวยงาม ข้อควรระวังของท่านี้ ไม่ต้องเล่นน้ำหนัก ที่เยอะจนเกินไป เอาเท่าที่เราพอไหว

shoulder-cuban-rotation
ท่า Shoulder Cuban Rotation

วีดีโอสาธิตท่า Shoulder Cuban Rotation

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Shoulder Cuban Rotation และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Shoulder Cuban Rotation

ท่านี้คือการออกกำลังกาย ที่เพิ่มมิติหัวไหล่ ให้มีมิติมากยิ่งขึ้น เป็นท่าที่ไม่ใช้น้ำหนัก มากจนเกินไป ท่านี้ จะเป็นท่าที่ทำให้เรามีกล้ามเนื้อ ช่วงหัวไหล่ ที่สวยงาม ข้อควรระวังของท่านี้ ไม่ต้องเล่นน้ำหนัก ที่เยอะจนเกินไป เอาเท่าที่เราพอไหว

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หลังส่วนบน (Upper Back)