?>

ท่า Front Shoulder Dumbbell Raise

Front Shoulder Dumbbell Raises ท่านี้จะเป็นท่า ที่ออกแรงในช่วงของ หัวไหล่ กล้ามเนื้อที่ใช้จะเป็น กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า 

front-shoulder-dumbbell-raise
ท่า Front Shoulder Dumbbell Raise

วีดีโอสาธิตท่า Front Shoulder Dumbbell Raise

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Front Shoulder Dumbbell Raise และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Front Shoulder Dumbbell Raise

Front Shoulder Dumbbell Raises ท่านี้จะเป็นท่า ที่ออกแรงในช่วงของ หัวไหล่ กล้ามเนื้อที่ใช้จะเป็น กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า 

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)