?>

ท่า Dumbbell Fronted Leg Lunges

การเล่นท่านี้ จะช่วยในการพัฒนา  กล้ามเนื้อ Lower Body ก็คือ จะมีต้นขาด้านหน้า เรียกว่า Quadriceps ต้นขาด้านหลัง เรียกว่า กล้ามเนื้อ Hamstrings กล้ามเนื้อที่รวมอยู่ด้วย ก็จะมี กล้ามเนื้อก้น หรือที่เราเรียกกันว่า กล้ามเนื้อ Glutes

dumbbell-fronted-leg-lunges
ท่า Dumbbell Fronted Leg Lunges

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Fronted Leg Lunges

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Fronted Leg Lunges และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Fronted Leg Lunges

การเล่นท่านี้ จะช่วยในการพัฒนา  กล้ามเนื้อ Lower Body ก็คือ จะมีต้นขาด้านหน้า เรียกว่า Quadriceps ต้นขาด้านหลัง เรียกว่า กล้ามเนื้อ Hamstrings กล้ามเนื้อที่รวมอยู่ด้วย ก็จะมี กล้ามเนื้อก้น หรือที่เราเรียกกันว่า กล้ามเนื้อ Glutes

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)