?>

ท่า Reverse Dumbbell Lunges

กล้ามเนื้อ ของท่านี้ จะมีการทำงานของ Lower Body คือขา ส่วนล่างทั้งหมด มีกล้ามเนื้อ Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) Hamstring (ต้นขาด้านหลัง) และ ก้อนก้น หรือ Glutes (สะโพก) ท่านี้จะค่อนค้างที่ ได้ประสิทธิภาพ ค่อนข้างสูง แต่จะค่อนข้าง เสี่ยงอันตราย หากมุมผิดนิดเดียว movement ผิดนิดเดียว อาจบาดเจ็บได้

reverse-dumbbell-lunges
ท่า Reverse Dumbbell Lunges

วีดีโอสาธิตท่า Reverse Dumbbell Lunges

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Reverse Dumbbell Lunges และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Reverse Dumbbell Lunges

กล้ามเนื้อ ของท่านี้ จะมีการทำงานของ Lower Body คือขา ส่วนล่างทั้งหมด มีกล้ามเนื้อ Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) Hamstring (ต้นขาด้านหลัง) และ ก้อนก้น หรือ Glutes (สะโพก) ท่านี้จะค่อนค้างที่ ได้ประสิทธิภาพ ค่อนข้างสูง แต่จะค่อนข้าง เสี่ยงอันตราย หากมุมผิดนิดเดียว movement ผิดนิดเดียว อาจบาดเจ็บได้

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)