?>

ท่า Dumbbell Overhead Squat

ท่านี้จะบริหาร ในกลุ่ม กล้ามเนื้อขา เป็นหลัก รองลงมา ก็จะเป็น หัวไหล่หลังช่วงบน กลุ่มกล้ามเนื้อที่จะใช้ ก็จะเป็น Glutes & Hip Flexors (ก้น,สะโพก) Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) กลุ่มกล้ามเนื้อรองก็จะเป็น Shoulders (หัวไหล่) Traps (หลังช่วงบน)

dumbbell-overhead-squat
ท่า Dumbbell Overhead Squat

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Overhead Squat

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Overhead Squat และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Overhead Squat

ท่านี้จะบริหาร ในกลุ่ม กล้ามเนื้อขา เป็นหลัก รองลงมา ก็จะเป็น หัวไหล่หลังช่วงบน กลุ่มกล้ามเนื้อที่จะใช้ ก็จะเป็น Glutes & Hip Flexors (ก้น,สะโพก) Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) กลุ่มกล้ามเนื้อรองก็จะเป็น Shoulders (หัวไหล่) Traps (หลังช่วงบน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)