?>

ท่า Sumo Squat

ท่านี้จะเน้นที่ Lower Body กล้ามเนื้อช่วงขา เป็นหลัก กลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้เป็นหลัก Glutes & Hip Flexors (ก้น,สะโพก) Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) กลุ่มกล้ามเนื้อรองก็จะเป็น Abs (หน้าท้อง) และ Hamstrings (ต้นขาด้านหลัง)

sumo-squat
ท่า Sumo Squat

วีดีโอสาธิตท่า Sumo Squat

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Sumo Squat และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Sumo Squat

ท่านี้จะเน้นที่ Lower Body กล้ามเนื้อช่วงขา เป็นหลัก กลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้เป็นหลัก Glutes & Hip Flexors (ก้น,สะโพก) Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) กลุ่มกล้ามเนื้อรองก็จะเป็น Abs (หน้าท้อง) และ Hamstrings (ต้นขาด้านหลัง)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)