?>

ท่า One Arm Dumbbell Overhead Squat

ท่านี้จะบริหาร ในกลุ่ม กล้ามเนื้อขา เป็นหลัก และ หลังช่วงบน กลุ่มกล้ามเนื้อที่จะใช้ ก็จะเป็น Glutes & Hip Flexors (ก้น,สะโพก) Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) Hamstrings (ต้นขาด้านหลัง) Shoulders (หัวไหล่) Traps (หลังช่วงบน)

one-arm-dumbbell-overhead-squat
ท่า One Arm Dumbbell Overhead Squat

วีดีโอสาธิตท่า One Arm Dumbbell Overhead Squat

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น One Arm Dumbbell Overhead Squat และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ One Arm Dumbbell Overhead Squat

ท่านี้จะบริหาร ในกลุ่ม กล้ามเนื้อขา เป็นหลัก และ หลังช่วงบน กลุ่มกล้ามเนื้อที่จะใช้ ก็จะเป็น Glutes & Hip Flexors (ก้น,สะโพก) Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) Hamstrings (ต้นขาด้านหลัง) Shoulders (หัวไหล่) Traps (หลังช่วงบน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • น่อง (Calf)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)