?>

ท่า Dumbbell Rotation Press

ท่านี้จะเป็น ท่าในการบริหาร กล้ามเนื้อหัวไหล่ เป็นในส่วนของมัดหลักๆ สิ่งที่เราต้องการจะโฟกัสในท่านี้ คือกล้ามเนื้อ หัวไหล่มัดหน้า กล้ามเนื้อมัดรองจะเป็นในส่วนของ Neck และ Upper Traps

dumbbell-rotation-press
ท่า Dumbbell Rotation Press

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Rotation Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Rotation Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Rotation Press

ท่านี้จะเป็น ท่าในการบริหาร กล้ามเนื้อหัวไหล่ เป็นในส่วนของมัดหลักๆ สิ่งที่เราต้องการจะโฟกัสในท่านี้ คือกล้ามเนื้อ หัวไหล่มัดหน้า กล้ามเนื้อมัดรองจะเป็นในส่วนของ Neck และ Upper Traps

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)