?>

ท่า Dumbbell Shrugs

ท่า Dumbbell Shrugs ท่านี้จะเป็นการบริหาร ในส่วนของ กล้ามเนื้อ หลังส่วนบน และ ช่วงบ่า

dumbbell-shrugs
ท่า Dumbbell Shrugs

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Shrugs

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Shrugs และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Shrugs

ท่า Dumbbell Shrugs ท่านี้จะเป็นการบริหาร ในส่วนของ กล้ามเนื้อ หลังส่วนบน และ ช่วงบ่า

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)