?>

ท่า Dumbbell Biceps Curl to Shoulder Press

การใช้ มัดกล้ามเนื้อ ในท่านี้ก็จะแบ่งเป็น กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า Biceps และ ขึ้น Shoulder Press ก็คือ กล้ามเนื้อหัวไหล่ Shoulder

dumbbell-biceps-curl-to-shoulder-press
ท่า Dumbbell Biceps Curl to Shoulder Press

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Biceps Curl to Shoulder Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Biceps Curl to Shoulder Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Biceps Curl to Shoulder Press

การใช้ มัดกล้ามเนื้อ ในท่านี้ก็จะแบ่งเป็น กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า Biceps และ ขึ้น Shoulder Press ก็คือ กล้ามเนื้อหัวไหล่ Shoulder

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าแขน (Biceps)
  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)