?>

ท่า Dumbbell Squat Clean and Press

Dumbbell Squat Clean and Press ในส่วนของกล้ามเนื้อที่เราจะได้ ก็คือ กล้ามเนื้อหัวไหล่มัดด้านหน้า กล้ามเนื้อในส่วนของ Lower Body หลักๆก็คือ ต้นขาด้านหน้า Quadriceps เราจะใช้ในส่วนของ กล้ามเนื้อหัวไหล่มัดด้านหน้า ในการออกแรง

dumbbell-squat-clean-and-press
ท่า Dumbbell Squat Clean and Press

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Squat Clean and Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Squat Clean and Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Squat Clean and Press

Dumbbell Squat Clean and Press ในส่วนของกล้ามเนื้อที่เราจะได้ ก็คือ กล้ามเนื้อหัวไหล่มัดด้านหน้า กล้ามเนื้อในส่วนของ Lower Body หลักๆก็คือ ต้นขาด้านหน้า Quadriceps เราจะใช้ในส่วนของ กล้ามเนื้อหัวไหล่มัดด้านหน้า ในการออกแรง

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)
  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)