?>

ท่า Dumbbell Step-Ups

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ น่อง (Calf) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

dumbbell-step-ups
ท่า Dumbbell Step-Ups

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Step-Ups

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Step-Ups และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Step-Ups

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ น่อง (Calf) , ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • น่อง (Calf)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)