?>

ท่า Flat Bench Dumbbell Flyes

ท่านี้จะเน้นออกกำลังในส่วนของกล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดรอง หรือ มัด Support ก็จะเป็นในส่วนของ Abs (ท้อง) , Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

flat-bench-dumbbell-flyes
ท่า Flat Bench Dumbbell Flyes

วีดีโอสาธิตท่า Flat Bench Dumbbell Flyes

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Flat Bench Dumbbell Flyes และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Flat Bench Dumbbell Flyes

ท่านี้จะเน้นออกกำลังในส่วนของกล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดรอง หรือ มัด Support ก็จะเป็นในส่วนของ Abs (ท้อง) , Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)