?>

ท่า Seated Tricep Press or Overhead Extension

ท่านี้จะเป็นการบริหารในส่วนของต้นแขนด้านหลัง กล้ามเนื้อมัดหลักๆที่ใช้ ก็จะเป็น Triceps (หลังแขน) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ในการ Support จะเป็นในส่วน Abs (ท้อง)

seated-tricep-press-or-overhead-extension
ท่า Seated Tricep Press or Overhead Extension

วีดีโอสาธิตท่า Seated Tricep Press or Overhead Extension

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Seated Tricep Press or Overhead Extension และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Seated Tricep Press or Overhead Extension

ท่านี้จะเป็นการบริหารในส่วนของต้นแขนด้านหลัง กล้ามเนื้อมัดหลักๆที่ใช้ ก็จะเป็น Triceps (หลังแขน) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ในการ Support จะเป็นในส่วน Abs (ท้อง)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)