?>

ท่า Standing Cross body Crunches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) , ท้องข้าง (Obliques) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

standing-cross-body-crunches
ท่า Standing Cross body Crunches

วีดีโอสาธิตท่า Standing Cross body Crunches

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Standing Cross body Crunches และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Standing Cross body Crunches

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) , ท้องข้าง (Obliques) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring) และ ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • ท้องข้าง (Obliques)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)