?>

ท่า Barbell Hip Thrusts

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs)

barbell-hip-thrusts
ท่า Barbell Hip Thrusts

วีดีโอสาธิตท่า Barbell Hip Thrusts

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Barbell Hip Thrusts และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Barbell Hip Thrusts

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)