?>

ท่า Lunge Twists

การเล่นท่า Lunges Twists จะเป็นการทำงานของ กล้ามเนื้อ Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) Hamstring (ต้นขาด้านหลัง) และ Glutes (สะโพก) อีกมัดที่สำคัญ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึก มีเอวที่ดี คือ Obliques (เอวด้านข้าง) การเล่นท่านี้ จะมีการใช้ กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะ และจะเพิ่ม การเผาผลาญพลังงานที่มากขึ้น

lunge-twists
ท่า Lunge Twists

วีดีโอสาธิตท่า Lunge Twists

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Lunge Twists และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Lunge Twists

การเล่นท่า Lunges Twists จะเป็นการทำงานของ กล้ามเนื้อ Quadriceps (ต้นขาด้านหน้า) Hamstring (ต้นขาด้านหลัง) และ Glutes (สะโพก) อีกมัดที่สำคัญ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึก มีเอวที่ดี คือ Obliques (เอวด้านข้าง) การเล่นท่านี้ จะมีการใช้ กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะ และจะเพิ่ม การเผาผลาญพลังงานที่มากขึ้น

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ท้องข้าง (Obliques)
  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)