?>

ท่า Mountain Climbers or Alternating Knee ins

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

mountain-climbers-or-alternating-knee-ins
ท่า Mountain Climbers or Alternating Knee ins

วีดีโอสาธิตท่า Mountain Climbers or Alternating Knee ins

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Mountain Climbers or Alternating Knee ins และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Mountain Climbers or Alternating Knee ins

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หน้าอก (Chest) และ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าอก (Chest)
  • หัวไหล่ (Shoulder)