?>

ท่า One Arm Lateral Raises No

ท่านี้จะบริหาร กลุ่มกล้ามเนื้อ ไหล่ ไหล่ข้าง ไหล่จะสามารถแยกได้ 3 แบบ ไหล่หน้า ไหล่ข้าง และ ไหล่หลัง แต่ท่านี้จะการบริหาร ไหล่ข้าง

one-arm-lateral-raises-no
ท่า One Arm Lateral Raises No

วีดีโอสาธิตท่า One Arm Lateral Raises No

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น One Arm Lateral Raises No และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ One Arm Lateral Raises No

ท่านี้จะบริหาร กลุ่มกล้ามเนื้อ ไหล่ ไหล่ข้าง ไหล่จะสามารถแยกได้ 3 แบบ ไหล่หน้า ไหล่ข้าง และ ไหล่หลัง แต่ท่านี้จะการบริหาร ไหล่ข้าง

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)