?>

ท่า Weighted Crunches

ท่านี้จะบริหาร กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว โดยกล้ามเนื้อที่ใช้ เป็นมัดเดียว ก็จะเป็น ช่วงของหน้าท้อง Abs

weighted-crunches
ท่า Weighted Crunches

วีดีโอสาธิตท่า Weighted Crunches

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Weighted Crunches และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Weighted Crunches

ท่านี้จะบริหาร กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว โดยกล้ามเนื้อที่ใช้ เป็นมัดเดียว ก็จะเป็น ช่วงของหน้าท้อง Abs

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)