?>

ท่า Standing Dumbbell Side Bent

กล้ามเนื้อที่ได้ ในส่วนของท่านี้ จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Obliques (หน้าท้องด้านข้าง) และกล้ามเนื้อรองจะเป็นในส่วนของ Abs (ท้อง)

standing-dumbbell-side-bent
ท่า Standing Dumbbell Side Bent

วีดีโอสาธิตท่า Standing Dumbbell Side Bent

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Standing Dumbbell Side Bent และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Standing Dumbbell Side Bent

กล้ามเนื้อที่ได้ ในส่วนของท่านี้ จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Obliques (หน้าท้องด้านข้าง) และกล้ามเนื้อรองจะเป็นในส่วนของ Abs (ท้อง)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้องข้าง (Obliques)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)