?>

ท่า Overhead Presses

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) จะเป็นมัดหลัก และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) และ Triceps (หลังแขน)

overhead-presses
ท่า Overhead Presses

วีดีโอสาธิตท่า Overhead Presses

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Overhead Presses และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Overhead Presses

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) จะเป็นมัดหลัก และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) และ Triceps (หลังแขน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าอก (Chest)
  • หลังแขน (Triceps)