?>

ท่า Seated Dumbbell Shoulder Press

ท่านี้กล้ามเนื้อมัดหลักที่ใช้ในการออกแรงก็จะเป็น  Shoulder (หัวไหล่) และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) , Triceps (หลังแขน) และ Upper Back (หลังส่วนบน)

seated-dumbbell-shoulder-press
ท่า Seated Dumbbell Shoulder Press

วีดีโอสาธิตท่า Seated Dumbbell Shoulder Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Seated Dumbbell Shoulder Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Seated Dumbbell Shoulder Press

ท่านี้กล้ามเนื้อมัดหลักที่ใช้ในการออกแรงก็จะเป็น  Shoulder (หัวไหล่) และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) , Triceps (หลังแขน) และ Upper Back (หลังส่วนบน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หลังแขน (Triceps)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)