?>

ท่า Dumbbell Incline Bench Rows

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Lower Back (หลังส่วนล่าง) , Middle Back (หลังส่วนกลาง) จะเป็นมัดหลัก และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Biceps (หน้าแขน) , Forearms (แขนส่วนปลาย) และ Shoulder (หัวไหล่)

dumbbell-incline-bench-rows
ท่า Dumbbell Incline Bench Rows

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Incline Bench Rows

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Incline Bench Rows และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Incline Bench Rows

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Lower Back (หลังส่วนล่าง) , Middle Back (หลังส่วนกลาง) จะเป็นมัดหลัก และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Biceps (หน้าแขน) , Forearms (แขนส่วนปลาย) และ Shoulder (หัวไหล่)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)
  • หลังส่วนกลาง (Middle Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าแขน (Biceps)
  • แขนส่วนปลาย (Forearms)
  • หัวไหล่ (Shoulder)