?>

ท่า Plank to Push up

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ หัวไหล่ (Shoulder) เป็นหลัก

plank-to-push-up
ท่า Plank to Push up

วีดีโอสาธิตท่า Plank to Push up

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Plank to Push up และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Plank to Push up

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) และ หัวไหล่ (Shoulder) เป็นหลัก

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)