?>

ท่า Weighted Russian

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) , ท้องข้าง (Obliques) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หน้าแขน (Biceps) , แขนส่วนปลาย (Forearms) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

weighted-russian
ท่า Weighted Russian

วีดีโอสาธิตท่า Weighted Russian

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Weighted Russian และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Weighted Russian

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ ท้อง (Abs) , ท้องข้าง (Obliques) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ หน้าแขน (Biceps) , แขนส่วนปลาย (Forearms) และ หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ท้อง (Abs)
  • ท้องข้าง (Obliques)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าแขน (Biceps)
  • แขนส่วนปลาย (Forearms)
  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)