?>

ท่า Reverse Grip EZ Curl Bar Curls

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าแขน (Biceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ แขนส่วนปลาย (Forearms)

reverse-grip-ez-curl-bar-curls
ท่า Reverse Grip EZ Curl Bar Curls

วีดีโอสาธิตท่า Reverse Grip EZ Curl Bar Curls

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Reverse Grip EZ Curl Bar Curls และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Reverse Grip EZ Curl Bar Curls

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าแขน (Biceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ แขนส่วนปลาย (Forearms)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าแขน (Biceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • แขนส่วนปลาย (Forearms)