?>

ท่า Reverse Wrist Curls and Wrist Curls

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ แขนส่วนปลาย (Forearms) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก เน้นๆ

reverse-wrist-curls-and-wrist-curls
ท่า Reverse Wrist Curls and Wrist Curls

วีดีโอสาธิตท่า Reverse Wrist Curls and Wrist Curls

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Reverse Wrist Curls and Wrist Curls และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Reverse Wrist Curls and Wrist Curls

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ แขนส่วนปลาย (Forearms) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก เน้นๆ

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • แขนส่วนปลาย (Forearms)