?>

ท่า Seated Arnold Dumbbell Press

ท่านี้ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลัก จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Shoulder (หัวไหล่) และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support เป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Biceps (หน้าแขน) , Neck & Upper Traps (คอและบ่า) Triceps และ (หลังแขน)

seated-arnold-dumbbell-press
ท่า Seated Arnold Dumbbell Press

วีดีโอสาธิตท่า Seated Arnold Dumbbell Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Seated Arnold Dumbbell Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Seated Arnold Dumbbell Press

ท่านี้ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลัก จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Shoulder (หัวไหล่) และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support เป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Biceps (หน้าแขน) , Neck & Upper Traps (คอและบ่า) Triceps และ (หลังแขน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หน้าแขน (Biceps)
  • คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)
  • หลังแขน (Triceps)