?>

ท่า Seated Dumbbell Bench Over Rows

ในท่านี้ ส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลักที่เราจะโฟกัสกันก็จะเป็น ในส่วนของกล้ามเนื้อ Shoulder (หัวไหล่) , Neck & Upper Traps (คอและบ่า) ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดรอง หรือ มัด Support จะเป็นในส่วนของ Upper Back (หลังส่วนบน)

seated-dumbbell-bench-over-rows
ท่า Seated Dumbbell Bench Over Rows

วีดีโอสาธิตท่า Seated Dumbbell Bench Over Rows

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Seated Dumbbell Bench Over Rows และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Seated Dumbbell Bench Over Rows

ในท่านี้ ส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลักที่เราจะโฟกัสกันก็จะเป็น ในส่วนของกล้ามเนื้อ Shoulder (หัวไหล่) , Neck & Upper Traps (คอและบ่า) ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดรอง หรือ มัด Support จะเป็นในส่วนของ Upper Back (หลังส่วนบน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)
  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หลังส่วนบน (Upper Back)