?>

ท่า Seated Dumbbell Concentration Curls

ในท่านี้ กล้ามเนื้อมัดหลักที่เราจะใช้ในการออกแรง จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าแขน (Biceps) ส่วนมัดรองหรือมัด Support ก็คือส่วนของกล้ามเนื้อ แขนส่วนปลาย (Forearms)

seated-dumbbell-concentration-curls
ท่า Seated Dumbbell Concentration Curls

วีดีโอสาธิตท่า Seated Dumbbell Concentration Curls

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Seated Dumbbell Concentration Curls และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Seated Dumbbell Concentration Curls

ในท่านี้ กล้ามเนื้อมัดหลักที่เราจะใช้ในการออกแรง จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ หน้าแขน (Biceps) ส่วนมัดรองหรือมัด Support ก็คือส่วนของกล้ามเนื้อ แขนส่วนปลาย (Forearms)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าแขน (Biceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • แขนส่วนปลาย (Forearms)