?>

ท่า Side Shoulder Dumbbell Raises

การออกกำลังในท่านี้ ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลัก จะเป็นกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) และ มัดรองหรือมัด Support จะเป็นในส่วนของ คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)

side-shoulder-dumbbell-raises
ท่า Side Shoulder Dumbbell Raises

วีดีโอสาธิตท่า Side Shoulder Dumbbell Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Side Shoulder Dumbbell Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Side Shoulder Dumbbell Raises

การออกกำลังในท่านี้ ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลัก จะเป็นกล้ามเนื้อ หัวไหล่ (Shoulder) และ มัดรองหรือมัด Support จะเป็นในส่วนของ คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)