?>

ท่า Single Arm Alternating Dumbbell Press

ท่านี้กล้ามเนื้อที่เราจะใช้ ในการออกแรงมัดหลัก ก็คือกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) และในส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ Support คือกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps)

single-arm-alternating-dumbbell-press
ท่า Single Arm Alternating Dumbbell Press

วีดีโอสาธิตท่า Single Arm Alternating Dumbbell Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Single Arm Alternating Dumbbell Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Single Arm Alternating Dumbbell Press

ท่านี้กล้ามเนื้อที่เราจะใช้ ในการออกแรงมัดหลัก ก็คือกล้ามเนื้อ หน้าอก (Chest) และในส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ Support คือกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หลังแขน (Triceps)