?>

ท่า Single Straight Leg Dumbbell Deadlift

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกแรง Hamstrings (ต้นขาด้านหลัง) Glutes (สะโพก)

single-straight-leg-dumbbell-deadlift
ท่า Single Straight Leg Dumbbell Deadlift

วีดีโอสาธิตท่า Single Straight Leg Dumbbell Deadlift

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Single Straight Leg Dumbbell Deadlift และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Single Straight Leg Dumbbell Deadlift

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกแรง Hamstrings (ต้นขาด้านหลัง) Glutes (สะโพก)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • น่อง (Calf)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)