?>

ท่า Lateral Dumbbell Raise

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกแรง Shoulders(หัวไหล่ด้านข้าง)

lateral-dumbbell-raise
ท่า Lateral Dumbbell Raise

วีดีโอสาธิตท่า Lateral Dumbbell Raise

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Lateral Dumbbell Raise และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Lateral Dumbbell Raise

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกแรง Shoulders(หัวไหล่ด้านข้าง)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)