?>

ท่า Single or One Arm Dumbbell Bench Rows

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Lower Back (หลังส่วนล่าง) และ Upper Back (หลังส่วนบน) จะเป็นมัดหลัก และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) , Biceps (หน้าแขน) และ Shoulder (หัวไหล่)

single-or-one-arm-dumbbell-bench-rows
ท่า Single or One Arm Dumbbell Bench Rows

วีดีโอสาธิตท่า Single or One Arm Dumbbell Bench Rows

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Single or One Arm Dumbbell Bench Rows และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Single or One Arm Dumbbell Bench Rows

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Lower Back (หลังส่วนล่าง) และ Upper Back (หลังส่วนบน) จะเป็นมัดหลัก และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) , Biceps (หน้าแขน) และ Shoulder (หัวไหล่)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หน้าแขน (Biceps)
  • หัวไหล่ (Shoulder)