?>

ท่า Standing Overhead Barbell Triceps Extension

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หัวไหล่ (Shoulder)

standing-overhead-barbell-triceps-extension
ท่า Standing Overhead Barbell Triceps Extension

วีดีโอสาธิตท่า Standing Overhead Barbell Triceps Extension

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Standing Overhead Barbell Triceps Extension และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Standing Overhead Barbell Triceps Extension

ท่านี้จะเป็นการออกแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ หลังแขน (Triceps) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก และส่วนของมัดรอง หรือมัดที่ใช้ Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ ท้อง (Abs) และ หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)