?>

ท่า Decline Bench Dumbbell Press

กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก ในส่วนของกล้ามเนื้อ มัด Support จะเป็นในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

decline-bench-dumbbell-press
ท่า Decline Bench Dumbbell Press

วีดีโอสาธิตท่า Decline Bench Dumbbell Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Decline Bench Dumbbell Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Decline Bench Dumbbell Press

กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ กล้ามเนื้อ Chest (หน้าอก) ซึ่งจะเป็นมัดหลัก ในส่วนของกล้ามเนื้อ มัด Support จะเป็นในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)