?>

ท่า Lying Dumbbell Triceps Extension

ท่านี้ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลัก ที่ใช้ในการออกแรง ก็จะเป็นช่วง Triceps (หลังแขน) และในส่วนของกล้ามเนื้อมัด Support ก็คือกล้ามเนื้อในส่วนของ Abs (ท้อง) และ Shoulder (หัวไหล่)

lying-dumbbell-triceps-extension
ท่า Lying Dumbbell Triceps Extension

วีดีโอสาธิตท่า Lying Dumbbell Triceps Extension

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Lying Dumbbell Triceps Extension และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Lying Dumbbell Triceps Extension

ท่านี้ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลัก ที่ใช้ในการออกแรง ก็จะเป็น ช่วง Triceps (หลังแขน) และในส่วนของกล้ามเนื้อมัด Support ก็คือกล้ามเนื้อในส่วนของ Abs (ท้อง) และ Shoulder (หัวไหล่)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังแขน (Triceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)